COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ტრენინგი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრთათვის

09 მარტი 2011 ტრენინგი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრთათვის

ტრენინგს უძღვებოდა ამერიკელი სამართლის პროფესორი და საერთაშორისო დონის ექსპერტი სამართლებრივი ეთიკის საკითხებში, ბ-ნი ჯეიმს მოლიტერნო. ტრენინგზე განხილულ საკითხთა შორის იყო დისციპლინარული პროცედურები და პოლიტიკა, კონფიდენციალურობა და მისი ფარგლები, ინტერესტთა კოფლიქტი, ადვოკატის სიტყვა, და მოსამართლეებსა და ადვოკატებს შორის ურთიერთობა. ბაკურიანში ტრენინგის ჩატარების შემდეგ, ბ-ნმა მოლიტერნომ ორი დღე დაჰყო თბილისში (7 და 8 მარტი) და საჭიროებებზე მორგებული კონსულტაცია და დახმარება გაუწია ეთიკის კომიტეტის ხელმძღვანელ პირებს.

USAID
Top of Page