COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

დისკუსია უმაღლესი განათლებისა და იურიდიული განათლების სტანდარტების თემაზე

02 მარტი 2011 დისკუსია უმაღლესი განათლებისა და იურიდიული განათლების სტანდარტების თემაზე

შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად მოწვეული იყვნენ ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული, საქართველოში მოქმედი 18 იურიდიული პროგრამის წარმომადგენლები, ასევე საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრები. დისკუსიებს მრგვალი მაგიდის გარშემო უძღვებოდა ცენტრის უფროსი ბ-ნი დავით კერესელიძე. შეხვედრაზე განხილულ იქნა ეროვნული ცენტრის მიერ ახლახანს შემუშავებული და რეკომენდებული უმაღლესი განათლების ხუთი სტანდარტის პროექტი.

ოცდაათმა მონაწილემ იმსჯელა იურიდიული განათლების სპეციალური სტანდარტების საჭიროებაზე, იურიდიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულთათვის საჭირო საბაზისო განათლებასა და უნარ-ჩვევებზე, და იმაზე, რომ აუცილებელია პროცესში ჩაერთნონ სამართლის სკოლების ფარგლებს გარეთ მოღვაწე დაინტერესებული პირებიც. დისკუსიის გამართვამდე, ეროვნული ცენტრის თხოვნის საფუძველზე, პროექტმა ცენტრს წარუდგინა ექსპერტის კომენტარები საქართველოში უმაღლესი განათლების ხუთ სტანდარტთან დაკავშირებით წარმატების ინდიკატორების ფორმით. მრგვალი მაგიდის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ ათი დღის ვადაში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს წერილობით წარუდგენენ კომენტარებს, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, კონკრეტული სტანდარტებისა და სამართლის სკოლის საბაზისო კურიკულუმთან დაკავშირებით.

ეროვნული ცენტრი, პროექტი და სამართლის სფეროს დაინტერესებული მხარეები კვლავაც გააგრძელებენ თანამშრომლობას კრიტიკულ პროცესში.

USAID
Top of Page