COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართა პირველი ონლაინ იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრი ადამიანის უფლებებში

18 ნოემბერი 2020 იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრის მონაწილეები დებატებს მართავენ Zoom-ის მეშვეოობით.

2020 წლის 14-15 ნოემბერს, USAID/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ორგანიზებით გაიმართა პირველი ონლაინ იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრი ადამიანის უფლებებში, რომელიც იყო უნიკალური გამოცდილება როგორც მონაწილეებისთვის, ასევე ორგანიზატორებისთვის. შეჯიბრში მონაწილეობა მიიღო 7 გუნდმა საქართველოს 3 უნივერსიტეტიდან (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი). იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრის თემა იყო სამართლიანი სასამართლოს უფლება. შეჯიბრის დროს სტუდენტებმა გამოიყენეს როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლის პრაქტიკა.

იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრში გაიმარჯვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  გუნდმა  -„Temida”  , ხოლო მეორე ადგილი დაიკავა თბილისის თავისუფალი უნივერისტეტის გუნდმა - „GL”. შეჯიბრის საუკეთესო მომხსენებლად დასახელდა ნინო დოლუაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდიდან -„Magna Carta”.

USAID
Top of Page