COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG-ი ადვოკატთა ასოციაციის საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებული სამუშაო ჯგუფის პირველ შეხვედრას უჭერს მხარს

01 ოქტომბერი 2020 USAID/PROLoG-ი ადვოკატთა ასოციაციის საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებული სამუშაო ჯგუფის პირველ შეხვედრას უჭერს მხარს

2020 წლის 29 სექტემბერს, USAID/PROLoG-მა ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით, ადვოკატთა ასოციაციის საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებული სამუშაო ჯგუფის პირველ შეხვედრას დაუჭირა მხარი.  

სამუშაო ჯგუფმა, რომლის შემადგენლობაშიც ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოსა და ეთიკის კომისიის წევრები, არასამთავრობო  ორგანიზაციების, იურიდიული დახმარების სამსახურისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან, საარჩევნო რეგულაციებსა და ასოციაციის წესდებაში შესატანი შესაძლო ცვლილებები განიხილა და სამომავლო აქტივობები დაგეგმა. ასოციაცია ახალ საარჩევნო სისტემის მოდელზე შეთანხმებასა და დოკუმენტების შემუშავებას 2021 წლის აპრილამდე გეგმავს. აღნიშნული დოკუმენტების დამტკიცება საერთო კრებაზე მოხდება, რომელიც მომავალი წლის შემოდგომაზე იგეგმება. USAID/PROLoG-ი კვლავაც გააგრძელებს ამ პროცესის მხარდაჭერას ამერიკელი ექსპერტების ჩართულობით, რომლებიც  ასოციაციის საარჩევო რეგულაციებს შეაფასებენ და მათი შემდგომი დახვეწის მიზნით რეკომენდაციებს წარმოადგენენ.  

USAID
Top of Page