COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG მხარს უჭერს სამუშაო შეხვედრებს რეგიონულ უნივერსიტეტებში

25 სექტემბერი 2020 USAID/PROLoG მხარს უჭერს სამუშაო შეხვედრებს რეგიონულ უნივერსიტეტებში

4 და 18 სექტემბერს, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის (საბაუნი) პროექტის ფარგლებში, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, გაიმართა სამუშაო შეხვედრები ბათუმისა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. სამუშაო შეხვედრის მიმდინარეობისას ისაუბრეს ორ სასწავლო კურსზე (ანტიდისკრიმინაციული სამართალი, თანასწორობის უფლებათა დაცვა), რომელიც მომზადდა ადამიანის უფლებების მიმართულების მიერ. 20 მონაწილე დაესწრო სამუშაო შეხვედრას, რომელსაც მოჰყვა აქტიური დისკუსია უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამებში ორივე საანის ინტეგრაციის შესახებ.

პროექტი მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებების სწავლების ხელშეწყობას საქართველოს უნივერსიტეტებში, საბაუნიში ადამიანის უფლებების მიმართულების დაარსებას, რომელიც იმუშავებს ადამიანის უფლებების სწავლების გასაუმჯობესებლად საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურებზე რეგიონალურ უნივერსიტეტებში, ახალი კურსების და შესაბამისი სასწავლო მასალების შექმნით.

USAID
Top of Page