COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ონლაინ შეხვედრა სახალხო დამცველის ოფისთან საქმის წარმოების წესის შესახებ

21 სექტემბერი 2020 ონლაინ შეხვედრა სახალხო დამცველის ოფისთან საქმის წარმოების წესის შესახებ

14 სექტემბერს,  USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით ჩატარდა ონლაინ შეხვედრა სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებსა და მოსამართლე მაია კოპალეიშვილთან. ექსპერტი, სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტისთვის, შეიმუშავებს საქმის წარმოების წესის და პროცედურების დოკუმენტს, რაც დაეხმარება მათ ანტიდისკრიმინაციული საქმეების წარმოების პროცესის გაუმჯობესებაში. დოკუმენტში ასახული იქნება საქმის წარმოების წესები და პროცედურები, მხარეებთან კომუნიკაციის წესები, მხარეებთან და მესამე პირებთან ზეპირი ინტერვიუებისა და ზეპირი მოსმენების ოქმები, და საქმეების შეფასების და განხილვის შესახებ რეკომენდაციები.

მონაწილეებმა ისაუბრეს მოლოდინებზე, საქმის წარმოების პროცესში არსებულ გამოწვევებზე და გაუმჯობესების გზებზე. USAID/PROLoG-ი, საქმის წარმოების დოკუმენტის შემუშავების ხელშესაწყობის მიზნით, კვლავ გაუწევს სამუშაო შეხვედრებს ორგანიზებას.

USAID
Top of Page