COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის ტრენინგი რეკომენდაციების წერაზე

21 სექტემბერი 2020 სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტის ტრენინგი რეკომენდაციების წერაზე

18 სექტემბერს, USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი სახალხო დამცველის ოფისის თანასწორობის დეპარტამენტისთვის დისკრიმინაციულ საქმეებზე რეკომენდაციების წერის შესახებ. ტრენინგი ჩაატარა თანასწორობის ორგანოების ევროპული ქსელის (Equinet) ხელმძღვანელის მოადგილემ, თომაშ ქადარმა.

მონაწილეები აქტიურად იყვნენ ჩართული ტრენინგის საკითხების განხილვაში, როგორიცაა მოლოდინები და გამოწვევები, რეკომენდაციების წერის პროცესი. მათ ასევე წარადგინეს სასამართლო პრაქტიკის მაგალითები. თომაშ ქადარმა დეტალურად განიხილა რეკომენდაციების სამი  ეტაპი - ინდივიდუალური რეკომენდაციები, ზოგადი წინადადებები და რჩევები პოლიტიკის  შემმუშავებლებისთვის, ასევე, დისკრიმინაციის შემთხვევებში გამოსაყენებელი სანქციების და ღონისძიებების ტიპები. მან ასევე ისაუბრა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკის შესახებ.

USAID
Top of Page