COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Supports Workshop for Judicial Chamber at the Supreme Court on New Grounds for Judicial Discipline (ka)

09 სექტემბერი 2020 Screenshot of the workshop

On September 8, USAID/PROLOG supported a remote workshop for the Judicial Disciplinary Chamber at Supreme Court on grounds for judicial discipline, involving USAID/PROLoG’s US expert, Victoria Henley, former Director-Chief Council of the California Commission on Judicial Performance. The Fourth Wave of Judicial Reform legislative amendments that entered into force on January 1st, 2020 introduced a more detailed and better-defined list of judicial disciplinary violations. To assist the Judicial Disciplinary Chamber with the requirements of the new law, the workshop covered judges’ conduct which violates the principles of independence and impartiality, as well as conduct that violates the principle of integrity. Three members of the Judicial Disciplinary Chamber, judges from the Supreme Court Zurab Dzlierishvili, Miranda Eremadze, and Alexandre Tsuladze, staff members Maia Gugava, and Mari Darbaiseli participated in the workshop.

The Expert applied short hypotheticals to discuss problems with interpretation of new legal definitions. During the discussion, special attention was paid to cases when judges exercise judicial functions while under the influence of personal interests, including financial interests, interference of one judge in another judge’s work, discrimination inside and outside the courtroom, and to factors that should be considered by the Judicial Disciplinary Chamber when applying disciplinary measures.

USAID
Top of Page