COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Public Discussions on the Judicial Reform Needs and Solutions Open a Forum for Professional Reflection (ka)

01 სექტემბერი 2020 Public Discussions on the Judicial Reform Needs and Solutions Open a Forum for Professional Reflection

Georgian Democracy Initiative (GDI) as the chair organization of the Coalition for an Independent and Transparent Judiciary, with the support of USAID/PROLoG, is hosting a series of online discussions on key judicial reform areas and objectives. Since July 17, GDI has already conducted four discussions within the Concept – Fair Trial series on the topics of: the composition of the Supreme Court (July 17), the composition of the High Council of Justice (August 4), the institutional and functional independence of the High School of Justice (August 14), and the independence of individual judges (August 31). Adam Schmidt, director of Democracy, Governance and Social Development at USAID mission in Tbilisi opened the discussion series and underlined their importance for developing the professional discourse.

The discussions are streamed live on the Make Courts Trustworthy Facebook page, run by the Coalition, in an effort to broaden the audience beyond the professional circles and raise public awareness of the issues, as well as keep the justice related problems high on the political agenda in the runup to the parliamentary elections coming up in October. Until that time at least two additional discussions are planned.

The discussions bring together a diverse group of legal professionals from the civil society, High Council of Justice, Legal Aid Service, Georgian Bar Association, former judges and the academia in an effort to create a virtual public forum for voicing a diverse range of opinions and support the professional reflection that will be key for any broadly supported future reform.

USAID
Top of Page