COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG მხარს უჭერს არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სფეროში მოსამართლეებისთვის სპეციალიზაციის სტანდარტის მიღებას

12 აგვისტო 2020 USAID/PROLoG მხარს უჭერს არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სფეროში მოსამართლეებისთვის სპეციალიზაციის სტანდარტის მიღებას

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, მიიღო არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სფეროში მოსამართლეების სპეციალიზაციის სტანდარტი. სტანდარტის საჭიროება გაჩნდა მას შემდეგ, რაც 2019 წელს ძალაში შევიდა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის   51 მუხლი, რომლის თანახმადაც არასრულწლოვანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საქმეებზე მონაწილეობის უფლება ენიჭება მხოლოდ არასრულწლოვანთა უფლებებში სპეციალიზებულ მოსამართლეებს.

ივნისი-ივლისის თვეში, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ორგანიზებით, გაიმართა ონლაინ ტრენინგების პირველი სერია მოსამართლეებისთვის ბავშვთა დაცვის სისტემის ეფექტურად ადმინისტრირების მიზნით. პირველი ტრენინგი გაიარა ქვეყნის სხვადასხა სასამართლოს 171 მოსამართლემ. სექტემბრის თვეში გაიმართება ტრენინგების მეორე სერია, რომლის მიზანია დარჩენილი 32 მოსამართლის გადამზადება.  

USAID
Top of Page