COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

GTUC-მა ონლაინ დისკუსია „შრომის ხელშეკრულების არსებითი პირობები და კოვიდ-19“ გამართა

03 აგვისტო 2020 GTUC-ის ონლაინ დისკუსია

31 ივლისს, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ (GTUC), USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „COVID-19 ვირუსის შედეგად დაზარალებულ დასაქმებულთა სამართლებრივი დახმარება“ ფარგლებში, ონლაინ დისკუსია „შრომის ხელშეკრულების არსებითი პირობები და კოვიდ-19“ გამართა. GTUC-ის იურისტები, თამარ სურმავა და ირაკლი მხეიძე მონაწილეობდნენ დისკუსიაში, ხოლო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი, ლევან გოგიტაური მოდერაციას უწევდა შეხვედრას. დისკუსია მიზნად ისახავდა პანდემიის პირობებში შრომითი უფლებების კუთხით დასაქმებულთა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

იურისტებმა ისაუბრეს შემდეგ საკითხებზე: შრომის ხელშეკრულების პირობები, სამსახურიდან გათავისუფლება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი შვებულება და ზეგანაკვეთური მუშაობა. სხვადასვა სექტორში მომუშავე ბევრი დასაქმებული ხშირად მსგავს პრობლემებს აწყდება შრომის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ბევრს არ აქვს გაფორმებული უვადო შრომითი ხელშეკრულება, სრულყოფილად ვერ სარგებლობენ შვებულებით, მუშაობენ ზეგანაკვეთურად და არ იღებენ შესაბამის ანაზღაურებას. მათ აღნიშნეს, რომ პანდემიისას პროფკავშირებისადმი მიმართვიანობა განსაკუთრებით გაიზარდა შრომით ნაწილში სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. იურისტებმა აგრეთვე შესთავაზეს იურიდიული დახმარების გაწევა პანდემიის შედეგად დაზარალებულებს.

USAID
Top of Page