COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG-ის მიერ მხარდაჭერილი ადამიანის უფლებების კლინიკა მხარს უჭერს საჯარო სამსახურის რეფორმას

29 ივლისი 2020 USAID/PROLoG-ის მიერ მხარდაჭერილი ადამიანის უფლებების კლინიკა მხარს უჭერს საჯარო სამსახურის რეფორმას

USAID/PROLoG-ის მეირ მხარდაჭერილი ადამიანის უფლებებისა და კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში უფასო იურიდიულ დახმარებას სთავაზობს მარგინალიზებულ ჯგუფებს, ხოლო სტუდენტებს აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას იმუშაონ სტრატეგიულად შერჩეულ საქმეებზე. გასულ წელს კლინიკაში ჩარიცხულმა 24 სამართლის სტუდენტმა 26 საქმეზე იმუშავა.  2019 წლის ივლისში კლინიკის სტუდენტებმა განცხადება შეიტანეს სახალხო დამცველის აპარატში  საჯარო სამსახურში (კერძოდ, თბილისის საქალაქო სასამართლოში) ანაზღაურების გარეშე სტაჟირების შესახებ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ანაზღაურების გარეშე სტაჟირება დისკრიმინაციულია სოციალური კლასის საფუძველზე. სახალხო დამცველის ოფისმა გააგზავნა ანტიდისკრიმინაციული საჩივარი იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, საჯარო სამსახურის ბიუროში და თბილისის საქალაქო სასამართლოში, დასვა რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეკითხვა, მოითხოვა განმარტებები და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის პრაქტიკის შემოწმება როგორც საქართველოს სასამართლოებში, ასევე ზოგადად საჯარო სამსახურში.

2020 წლის ივლისში სახალხო დამცველის ოფისმა მიიღო გადაწყვეტილება განმცხადებლის სასარგებლოდ. გადაწყვეტილება ციტირებს ევროპული ომბუსმენის შესახებ, რომელიც ცნობილია, რომ ანაზღაურების გარეშე სტაჟირება პრივილეგიის ციკლს განაპირობებს. სახალხო დამცველის ოფისმა რეკომენდაცია გასცა, რომ საქართველოს პარლამენტმა შეცვალოს კანონი, რომ მოხდეს ფასიანი სტაჟირების გავლა საჯარო სამსახურში. კლინიკის საქმიანობის შედეგად, პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტი მუშაობს საჯარო სამსახურის სტაჟირების რეფორმირებაზე.

USAID
Top of Page