COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG მხარს უჭერს ონლაინ ტრენინგების პირველ სერიას მოსამართლეებისთვის ბავშვის უფლებების შესახებ

29 ივლისი 2020 USAID/PROLoG მხარს უჭერს ონლაინ ტრენინგების პირველ სერიას მოსამართლეებისთვის ბავშვის უფლებების შესახებ

ივნისი-ივლისის თვეში, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის (HSoJ) ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ ტრენინგების პირველი სერია ბავშვის უფლებების შესახებ მოსამართლეებისთვის. ტრენინგის საჭიროება გაჩნდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის სექტემბრის თვეში მიიღო ახალი კოდექსი ბავშვის უფლებების შესახებ. კოდექსი არეგულირებს ბავშვის უფლებებისა და თვისუფლებების საკითხებს, ადგენს საკანონმდებლო საფუძველს ბავშვის მხარდაჭერის სისტემის ფუნქციონირებისთვის და მოითხოვს ინტერდისციპლინარული ტრენინგის გავლას ყველა იმ მონაწილისგან, რომელსაც აქვს ბავშვთან ურთიერთობა.

USAID/PROLoG-მა, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან აქტიური თანამშრომლობით, განაახლა UNICEF-ის მიერ მომზადებული ტრენინგის მოდული, შემდეგ კი ჩაატარა ტრენერების ტრენინგი ტრენერი-მოსამართლეებისთვს. განახლებული მოდული სამდღიანი კურსია, საიდანაც ერთი დღე იურიდიულ საკითხებს დაეთმო, ხოლო დანარჩენი ორი კი ფსიქოლიგისა და სოციალური მუშაკის საკითხებს.

პირველი ტრენინგი გაიარა ქვეყნის სხვადასხვა სასამართლოს 171 მოსამართლემ. სექტემბრის თვეში გაიმართება ტრენინგების მეორე სერია, რომლის მიზანია დარჩენილი 32 მოსამართლის გადამზადება.

USAID
Top of Page