COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Supports Workshop for Independent Inspector on New Grounds for Judicial Discipline (ka)

17 ივლისი 2020 USAID/PROLoG Supports Workshop for Independent Inspector on New Grounds for Judicial Discipline

On July 13-14st, USAID/PROLOG supported a remote 2-day workshop for the Office of the Independent Inspector (IIO) on grounds for judicial discipline by involving PROLoG’s US expert, Victoria Henley, former Director-Chief Council of the California Commission on Judicial Performance. The Fourth Wave of Judicial Reform legislative amendments that entered into force on January 1st, 2020 introduced a more detailed and better-defined list of judicial disciplinary violations. To assist the IIO to implement the requirements of the new law, topics to discuss during the workshop were judges’ conduct which violates the principles of independence and impartiality, as well as conduct that violates the principle of integrity. During the discussion, special attention was made to cases when judges exercise judicial functions while being under the influence of personal interests, including financial interests, interference of one judge in another judge’s work, and discrimination inside  and outside the courtroom.

USAID
Top of Page