COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG-ის მიზნობრივი გრანტის დახმარებით საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ოფისის აღჭურვა მოხდა

13 ივლისი 2020 USAID/PROLoG-ის მიზნობრივი გრანტის დახმარებით საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ოფისის აღჭურვა მოხდა

საქართველოს მედიატორთა ასოციაციამ, USAID/PROLoG-ის მიზნობრივი გრანტის დახმარებით, რომელიც COVID-19-ის გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედების შერბილების მიზნით იყო გაცემული,  საკუთარი ოფისი აღჭურვა.

როცა COVID-19-ის გავრცელების გამო საქართველოს მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, დისტანციური მედიაციის ფორმალურად შემოღება მოხდა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთან თანამშრომლობით დავათა ონლაინ გადაწყვეტის ახალი პლატფორმა შეიქმნა, რამაც სამოქალაქო საქმეებზე მოდავე მხარეებს საქმის დისტანციურად განხილვის საშუალება მისცა.  პლატფორმის დახმარებით 55 აკრედიტირებულ მედიატორს Webex-ის საკუთარი ანგარიში აქვს და ონლაინ მედიაციის ჩატარება შეუძლია.  

USAID/PROLoG-ის გრანტით შეძენილი ოფისის აღჭურვილობა და კომპიუტერები გამოყენებული იქნება:

  • სამოქალაქო კოლეგიების მიერ გადმოცემული მედიაციის საქმეების მართვისთვის;
  • მხარეებთან კომუნიკაციისთვის;
  • მედიატორებს შორის საქმეების განაწილებისთვის;
  • მედიატორის არჩევისა და დანიშვნისთვის, როცა მხარეები მედიატორზე შეთანხმებას ვერ ახერხებენ.

USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერა მედიაციის გამოყენების გზით, რომელიც დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის მექანიზმს წარმოადგენს, სასამართლოების საქმეებისგან განტვირთვას შეუწყობს ხელს.

USAID
Top of Page