COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID-PROLoG Grant Impacts Lives of People Affected by COVID-19 Pandemic (ka)

08 ივლისი 2020 USAID-PROLoG Grant Impacts Lives of People Affected by COVID-19 Pandemic

The COVID-19 crisis is having a substantial impact on all aspects of our lives. The impending economic crisis will lead to job losses, lower incomes, and increased poverty globally and it has negatively affected the labor market and labor relations in Georgia. The government imposed strict restrictions to fight the virus spread, causing closure of businesses during the state of emergency and quarantine for almost two months. To respond to the emerging economic crisis within the country caused by the virus outbreak, the government announced the possibility of compensation ̶ one-time financial support of 300 GEL ̶ for employed and self-employed people affected by the state regulations during the pandemic. Unfortunately, many self-employed people working in the street markets and informal trade sector were unable to receive the compensation since they could not present documentation proving their self-employment. The market administration also did not give them necessary documentation.

Georgian Trade Unions Confederation (GTUC) was actively involved in the process. To address labor disputes for workers affected by the COVID-19 pandemic USAID-PROLoG issued a targeted legal aid grant to GTUC. Lawyers from the project met self-employed people and representatives of the market administration several times, organized press-conferences and helped workers to get the documents necessary to complete the application for state compensation. Though the process was tedious and time consuming, GTUC lawyers helped them with the paperwork.

“I thought I’ve already lost my chance to get compensation from the state when some people approached and helped me. It turned out, they represented Georgian Trade Unions. I am very grateful for their selfless support,” -- 47-year-old woman who sells vegetables in the street market.  

A 55-year-old woman selling fruit in the market also points out that she had critical need to get state support, but was denied, as she could not submit all the necessary documents required in the process. A GTUC representative helped her to obtain the financial support she needed to feed her large family, including 4 grandchildren:

“I am the only breadwinner in the family; my family was literally starving when GTUC representatives approached and offered me help. I am happy and grateful to these people who saved my family.”

Since April up to now, in total, 120 individuals were able to receive state compensation with GTUC's support under the USAID/PROLoG funded project “Legal Aid for Protection of Workers Affected by COVID-19 Pandemic.” The project continues to offer legal assistance and protect the rights of people affected by COVID-19 outbreak in Georgia.

 

USAID
Top of Page