COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის მერვე ანგარიშს აქვეყნებს

08 ივლისი 2020 საია  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის მერვე ანგარიშს აქვეყნებს

7 ივლისს, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოქვეყნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის მერვე ანგარიში. ინტერნეტ-კონფერენციის გახსნაში მონაწილეობა მიიღო ადამ შმიტმა, USAID/საქართველოს დემოკრატიის, მმართველობისა და სოციალური განვითარების ოფისის დირექტორმა. საია-ს ანგარიში განიხილავს საბჭოს საქმიანობის სხვადასხვა სფეროს: მოსამართლეთა დანიშნვას, მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობის სისტემას, ადმინისტრაციულ თანამდებობზე მყოფი მოსამართლეების როლს და გამჭვირვალობის საკითხებს. ცალკე თავი დაეთმო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს - 2019 წლის მთავარ მოვლენას. ანგარიშში აღნიშნულია მეოთხე ტალღის საკანონმდებლო რეფორმისა და საბჭოს რეგულაციების ცვლილებების დადებითი გავლენა, თუმცა ძირითადად კრიტიკულად არის შეფასებული საბჭოს საქმიანობა. ანგარიშში ხაზგასმულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა გამჭვირვალობის ნაკლებობა და ინტერესთა კონფლიქტი მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესში, რაც უსამართლობისა და მიკერძოების შთაბეჭდილებას ტოვებს; დამოუკიდებელი ინსპექტორის დამოუკიდებლობის გარანტების არარსებობა; დისციპლინური სამართალწარმოების გაჭიანურება; და სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშნვის ბუნდოვანი პრაქტიკა. საია-ს წარმომადგენლების გარდა, განხილვაში მონაწილეობა მიიღო ნაზი ჯანეზაშვილმა, საბჭოს არამოსამართლე წევრმა. მან ისაუბრა რამდენიმე კრიტიკულ საკითხზე, როგორიცაა მოსამართლეთა შერჩევის პროცესისა და დისციპლინური სამართალწარმოების გაჭიანურება, მოსამართლეთა დაწინაურებისა და გადაყვანის პრობლემები და ნეპოტიზმის შემთხვევები.  

USAID
Top of Page