COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასამართლო დარბაზში მოქცევის პრინციპების პილოტირება დაიწყო

02 ივლისი 2020 თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასამართლო დარბაზში მოქცევის პრინციპების პილოტირება დაიწყო

USAID/PROLoG-მა შუამდგომლობა გაუწია სასამართლო დარბაზში მოქცევის პრინციპების შემუშავებას, თბილისის საქალაქო და თბილისის სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეებისა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წარმომადგენლების მონაწილეობით. დოკუმენტში ასახულია სასამართლო დარბაზში პროფესიული და თავაზიანი ქცევის პრინციპები. იდეა წარმოიშვა PROLoG-ის მოსამართლეთა გაცვლითი პროგრამებიდან და მოსამართლეების მიერ გამართული ვიზიტის შემდგომი შეხვედრებიდან.

თავდაპირველი პროექტი შემუშავდა PROLoG-ის მოსამართლეთა გაცვლითი აქტივობების მონაწილეების მიერ, საქართველოს სასამართლოებში არსებული გამოცდილების და აშშ-ს სასამართლოებში მიღებული ანალოგიური დოკუმენტების საფუძველზე. ტექსტის განხილვა და საბოლოო ვერსიაზე შეთანხება მოხდა ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან ერთად, ორი სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებმა, ვერა დობორჯგინიძემ და თამარ ხაჟომიამ, აღნიშნული ინიციატივის პილოტირება თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყეს. საქმის მხარეებს დაბეჭდილი ბროშურები სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ურიგდებათ.

USAID
Top of Page