COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს პროფესორთა სამუშაო შეხვედრას სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტში

02 ივლისი 2020 USAID/PROLoG მხარს უჭერს პროფესორთა სამუშაო შეხვედრას სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტში

USAID/PROLoG-მა სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტს (საბაუნი) გრანტი მისცა და ახალი ადამიანის უფლებების მიმართულება დააარსა, რომელიც იმუშავებს ადამიანის უფლებების სწავლების გასაუმჯობესებლად საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე ბათუმისა და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში.

30 ივნისს, საბაუნის ორგანიზებით, გაიმართა პროფესორთა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავდა სხვადასხვა ქვეყნის (მაგალითად, საფრანგეთი, გერმანია, ავსტრია, დიდი ბრიტანეთი, აშშ) საუკეთესო პრაქტიკის მიმოხილვას ანტიდისკრიმინაციული სამართლისა და თანასწორობის უფლებათა დაცვის სწავლების მიმართულებით. პრეზენტაციების შემდეგ გაიმართა აქტიური დისკუსია. მონაწილეებმა აღნიშნეს სასწავლო მოდულებში  პრაქტიკული კომპონენტის არსებობის მნიშვნელობა. შეთანხმდნენ, რომ შემოდგომის სემესტრამდე მოხდება ორივე  მოდულის  სასწავლო პროგრამის პრეზენტაცია. აღნიშნული ორი კურსი დაინერგება საბაუნიში და შემდეგ ისწავლება სამცხე-ჯავახეთისა და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში.

სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდა 20 მონაწილე. COVID-19 და სახელმწიფო შეზღუდვებიდან გამომდინარე, მონაწილეთა ნაწილი სამუშაო შეხვედრას დისტანციურად დაესწრო.

USAID
Top of Page