COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Organizes Online Workshop with Court Administrators and Judicial Support Staff (ka)

29 ივნისი 2020 USAID/PROLoG Organizes Online Workshop with Court Administrators and Judicial Support Staff

On June 25 USAID/PROLoG organized an online workshop on court administration involving court administrative staff from the Colorado Bankruptcy Court, led by Clerk of the Court, Ken Gardner, and judicial assistants from the Tbilisi Court of Appeals and the Tbilisi City Court.

Two judicial assistants, Tamar Chalidze and Gvantsa Kharebava, who are alumni of PROLoG's judicial exchange activities, made presentations, and five other judicial assistants from the aforementioned courts also participated.

Participants made presentations about the work of their courts during the COVID-19 pandemic, especially challenges to court administration and support staff. Participants discussed the effectiveness of remote hearings, public access; technical aspects; advantages of certain online platforms; and how to encourage adoption and implement best practices.

At the end of the workshop, participants agreed to continue exchanging opinions and sharing experiences concerning problems related to their daily work and potential solutions. All were struck by the similarity of the challenges faced by institutions in both Georgia and the U.S.

USAID
Top of Page