COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს საქართველოს სამართლის ინსტიტუტის სამუშაო შეხვედრებს რეგიონულ უნივერსიტეტებთან

25 ივნისი 2020 USAID/PROLoG მხარს უჭერს საქართველოს სამართლის ინსტიტუტის სამუშაო შეხვედრებს რეგიონულ უნივერსიტეტებთან

USAID/PROLoG-მა საქართველოს სამართლის ინსტიტუტს (GLI) გრანტი მისცა, რომელიც მიზნად ისახავს სამართლის სტუდენტების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას 3 რეგიონალურ უნივერსიტეტში (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი).

16, 17 და 24 ივნისს, საქართველოს სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით, გაიმართა სამუშაო შეხვედრები ქუთაისის, ბათუმის და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. მონაწილეებმა ისაუბრეს პრაქტიკული კურსების შემუშავებასა და იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრზე. უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა წარადგინეს ბაკალავრის და მაგისტრატურის პროგრამები, პრაქტიკული კურსების სილაბუსები. იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრის საბოლოო წესები განიხილება შემდეგ შეხვედრაზე ივლისის თვეში, ქ. ბათუმში.

სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდა სამართლის პროგრამების დეკანი და რექტორები, პრაქტიკული კურსების ხელმძღვანელები და ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერები.

USAID
Top of Page