COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USIAD/PROLoG მხარს უჭერს არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სფეროში ადვოკატთა სპეციალიზაციის სტანდარტის მიღებას

16 ივნისი 2020 USIAD/PROLoG მხარს უჭერს არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სფეროში ადვოკატთა სპეციალიზაციის სტანდარტის მიღებას

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ, USAID/PROLoG-ისა და UNICEF-ის მხარდაჭერით, მიიღო არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სფეროში ადვოკატთა სპეციალიზაციის სტანდარტი.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში 2019 წლის 20 სექტემბერს შესული ცვლილებების შესაბამისად (მუხლი 51), მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან, არასრულწლოვანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საქმეებზე მონაწილეობის უფლება ენიჭება მხოლოდ არასრულწლოვანთა უფლებებში სპეციალიზებულ ადვოკატს. ბავშვთა დაცვის სისტემის ეფექტურად ადმინისტრირების მიზნით, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, ადვოკატთა ასოციაციამ ჩაატარა ტრენერთა ტრენინგი ბავშვის უფლებების შესახებ. ხოლო მიმდინარე კვირაში დაიწყებს ტრენინგებს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატებისთვის. აღნიშნული უზრუნველყოფს პროფესიონალი კადრების მომზადებას იმ ადამიანებისთვის, ვინც დამატებით დაცვას და დახმარებას საჭიროებს.

USAID
Top of Page