COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს ონლაინ კურსს იურიდიული ეთიკის მიმართულებით მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის

05 ივნისი 2020 USAID/PROLoG მხარს უჭერს ონლაინ კურსს იურიდიული ეთიკის მიმართულებით მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის

USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერილმა იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა ნიუ ვიჟენის უნივერსიტეტში მოამზადა ონლაინ კურსი იურიდიული ეთიკის მიმართულებით მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის. კურსს უძღვება USAID/PROLoG-ის იურიდიული ეთიკის ექსპერტი, პროფესორი ჯეიმს მოლიტერნო ვაშინგტონისა და ლის უნივერსიტეტიდან (აშშ).კურსი დაიწყო 2020 წლის 6 მაისს და დასრულდება 2020 წლის 22 ივლისს.  ყოველკვირეულ ლექციებს ესწრება 32 მაგისტრატურის სტუდენტი.

პროფესორი მოლიტერნო განიხილავს იურიდიული ეთიკის სხვადასხვა თემებს და უზრუნველყოფს საქართველოს, ევროპის და აშშ-ს სამართლისა და პრაქტიკის ყოვლისმომცველ ანალიზს. პროფესორი მოლიტერნო იყენებს როლურ თამაშებს და კაზუსებზე დაფუძნებულ სწავლების ტექნიკებს, ამიტომ ლექციები ინტერაქტიული და პრაქტიკული ხასიათისაა. სტუდენტები დასკვნით გამოცდას ჩააბარებენ სემესტრის ბოლოს.

USAID
Top of Page