Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Expert Helps Georgian Bar Association Ethics Commission on Introduction of Ethical Obligations of Intern Lawyers (ka)

29 მაისი 2020 USAID/PROLoG Expert Helps Georgian Bar Association Ethics Commission on Introduction of Ethical Obligations of Intern Lawyers

On May 28 Georgian Bar Association Ethics Commission met online with USAID/PROloG Ethics Expert Mr. James Moliterno, who provided assistance in development of ethical obligations and procedures for intern lawyers.

Mr. Moliterno presented his findings regarding the application of ethics code to lawyers and interns based on the example of 29 European Countries and the United States. He also spoke about the character fitness commission issuing licenses to practice law in the US. GBA Executive Director Giorgi Tshekhani, GBA Ethics Commission Member Anna Loria and Lawyer Tamar Khubuluri also spoke and expressed the main concerns GBA faces after the standard of becoming a certified lawyer has been changed to require a professional adaptation program, and after the rights and obligations of intern lawyers will be expanded as a result of amendments to the Law on Advocates.

It has been agreed that Mr. Moliterno will develop recommendations on the following issues:

  • Who should submit ethical complaints against lawyer interns;
  • What is the proper timeframe for hearing the complaint by the Commission;
  • What are the procedures for hearing ethics complaints against lawyer interns;
  • What should the appeal procedure be;
  • The role of the Executive Board in determining the forms of punishment;

USAID/PROLoG has been working with the Georgian Bar Association to strengthen its capacity since 2015.

USAID
Top of Page