Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG აგრძელებს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დახმარებას

28 მაისი 2020 ტრენერი ბესო ბოხაშვილი განიხილავს უზენაესი სასამართლოს საქმეს უნცირესობების უფლებების შესახებ

USAID/PROLoG-ი თანამშრომლობს იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან მოსამართლეებისთვის ადამიანის უფლებების კურსების შემუშავების მიზნით.

16,17,23 და 24 მაისს USAID/PROLoG-მა ორგანიზება გაუწია ონლაინ ტრენერთა ტრენინგს უმცირესობათა უფლებების შესახებ.  კურსი ორიენტირებული იყო  უმცირესობებისა და სხვა მარგინალური ჯგუფებების საჭიროებების მიმართ მოსამართლეების მგრძნობელობის ამაღლებაზე. ტრენინგს უძღვებოდა ადამიანის უფლებების ექსპერტი, ბატონი ბესარიონ ბოხაშვილი.  ტრენინგს დაესწრო ოთხი მოსამართლე-ტრენერი, რომლებიც უახლოეს თვეებში იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში დაიწყებენ უმცირესობათა უბლებების კურსის სწავლებას სხვა მოსამართლეებისთვის.

USAID
Top of Page