Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG-ის მიერ მხარდაჭერილი ადამიანის უფლებების სამართლის კლინიკები აგრძელებენ მუშაობას პანდემიის დროს

28 მაისი 2020 კლინიკის სტუდენტები განიხილავენ დისკრიმინაციის საქმეებს

პანდემიის დროს, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერილ ადამიანის უფლებების სამართლის კლინიკაში 24 სტუდენტი ჩაერთო და 14 ახალი დისკრიმინაციის შემთხვევის ინიცირება მოახდინა. სამართლის კლინიკამ მიმართა სახალხო დამცველის აპარატს და თვითრეგულირების ორგანოებს სხვადასხვა მაუწყებელში. კლინიკამ უკვე მიაღწია პოზიტიურ შედეგს ერთ-ერთ შემთხვევაში, როდესაც დამსაქმებელმა უარი განაცხადა ცნობის გაცემაზე, Covid-19-თან დაკავშირებული მთავრობის კომპენსაციის მისაღებად. კლიენტმა, ადამიანის უფლებების მიმართულების ხელმძღვანელისა და კლინიკის დახმარებით გააგზავნა წერილი, რის შემდეგაც დამსაქმებელი დაუკავშირდა ი.ს. და მისცა ცნობა, რომელიც კლიენტს საშუალებას აძლევს  კომპენსაცია მიიღოს მთავრობისგან.

USAID
Top of Page