Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Judges’ Role during Pandemic: National Judicial College Webinar for Georgian Judges (ka)

21 მაისი 2020

On May 18th, USAID/PROLoG, in cooperation with High Council of Justice (HCOJ), and High School of Justice (HSOJ), together with the US National Judicial College (NJC) facilitated a webinar for Georgian judges on The Judge’s Role in a Pandemic.

The webinar covered two major areas: 1) Procedural issues and how you continue to operate in the court; and 2)  Specific types of cases that may come before judges, such as challenging quarantines or treatments, or seeking to obtain a test or treatment that has been denied.

The primary instructor, Judge Charles LaVerdiere from Maine, who is known for handling a high-profile Ebola case several years ago, shared his extensive experience and knowledge of court management during a pandemic. He emphasized that all judicial branch employees, including judges, have a role to play, whether it’s ruling correctly on cases involving public health emergencies or ensuring continuity of court operations. As supplemental material, an excerpt from Preparing for a Pandemic: An Emergency Response Benchbook and Operational Guidebook for State Court Judges and Administrators was translated by USAID/PROLoG and shared with judges prior to the webinar.

More than 60 judges from various courts, as well as representatives of HCOJ and HSOJ, participated in the webinar and were actively engaged in the discussion, as well as the question and answers session.

The webinar is one of the events organized by USAID/PROLoG under its COVID-19 rapid response activities.

USAID
Top of Page