Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

J-Talks Launch on Facebook: Judge Tamar Khazhomia About the Role of Judges in Society (ka)

15 მაისი 2020 J-Talks Launch on Facebook: Judge Tamar Khazhomia About the Role of Judges in Society

On May 14th, USAID/PROLoG launched a series of online J-Talks on Facebook to acknowledge the role of the judiciary and individual judges in society, and to mark Judges’ Day, May 15th. Georgian courts celebrate this date as a judges’ professional day since 1999, when the Appellate Courts started operating in Georgia.

The first Judge invited to speak about the Role of Judges in the Society was Judge Tamar Khazhomia from Tbilisi City Court, hosted by Prof. Iago Kachkachishvili, Doctor of Sociology and Head of the Sociology and Social Work Department at TSU.

Adam Schmidt, Director of DGSD Office at USAID Georgia, opened the session with welcome notes, speaking about the importance of the rule of law and the historic role of judiciary and individual judges in US democracy as well as its importance in the Georgian context.

The one-hour dialogue reached up to 2000 unique viewers on Facebook and since yesterday video has reached more than 13,000 users. Tamar Khazomia responded to many interesting questions about the key characteristics and values a judge should possess, including the role of an individual judge in administering justice and establishing “legal peace” between the parties of the disputes.

Judges from various courts with different experiences will be invited for the next J-Talks to talk about their personal stories and discuss their role in protecting the rule of law and ensuring supremacy of law.

USAID
Top of Page