COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ონლაინ შეხვედრა ნინო წილოსანს და USAID/PROLoG -ის ექსპერტ თომაშ ქადარს შორის

13 მაისი 2020 ონლაინ შეხვედრა ნინო წილოსანს და USAID/PROLoG -ის ექსპერტ თომაშ ქადარს შორის

12 მაისს, USAID/PROLoG -ის მხარდაჭერით გაიმართა ონლაინ შეხვედრა პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრ, ნინო წილოსანს, პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივან, მარიამ ჯაჯანიძეს დათდა საერთაშორისო ექსპერტ თომაშქთომაშ შორის. ექსპერტი ეხმარება სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტს სამწლიანი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში, რაც უზრუნველყოფს დეპარტამენტის საქმიანობის უფრო ეფექტურ განხორციელებას.

შეხვედრის მიზანი იყო  თანასწორობის დეპარტამენტის ძირითადი მიღწევების და ძლიერი მხარეების განხილვა, შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით. მონაწილეებმა გამოთქვეს მოსაზრებები დეპარტამენტის სტრუქტურული გაძლიერების, ადამიანური რესურსების გაზრდის, საქმის შესწავლის და საჩივრის განხილვის ვადების შესახებ, აგრეთვე იმის შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია დეპარტამენტის მუშაობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება საქართველოს მასშტაბით. USAID/PROLoG გააგრძელებს თომაშ ქადარსა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის ონლაინ შეხვედრების ორგანიზებას თანასწორობის დეპარტამენტის განვითარების შესახებ მოსაზრებების გაზიარების მიზნით.

USAID
Top of Page