Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ახალ პროექტს

08 მაისი 2020 USAID/PROLoG მხარს უჭერს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ახალ პროექტს

მაისში, USAID/PROLoG-ის ფინანსური მხარდაჭერით, ორგანიზაცია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა (WISG) დაიწყო ახალი პროექტი იურიდიული დახმარების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავდა ქალებისა და მარგინალიზირებულ ჯგუფებისთვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, მათ შორის რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების, ქალების, ბავშვების, შშმ პირების და სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელთა უფლებების დაცვას, საერთო სასამართლოების, საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს წინაშე.

პროექტის „იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა LGBTQI პირებისთვის“ მიზანია იურიდიული მომსახურების გაწევა LGBTQI თემის წევრებისთვის, რომლებიც არიან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის, ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი. სტრატეგიული მნიშვნელობის საქმეების წარმოების მეშვეობით შესაძლებელია მარგინალიზებული ჯგუფების ადვოკატირებისა და სამართლებრივი პრეცედენტების დადგენა, სხვა დანარჩენ პირთა ინფორმირებისა და დაცვის მიზნით. WISG აგრეთვე გასვლით შეხვედრებს ჩაატარებს საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივ LGBTQI თემის წევრების საჭიროებების გამოვლენის მიზნით.

USAID
Top of Page