Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს ტრენერთა ტრენინგს მოსამართლეებისთვის ბავშვის უფლებების შესახებ

08 მაისი 2020 USAID/PROLoG მხარს უჭერს ტრენერთა ტრენინგს მოსამართლეებისთვის ბავშვის უფლებების შესახებ

USAID/PROLoG-ი განაგრძობს ბავშვის უფლებათა კოდექსის იმპლემენტაციის მხარდააჭერას. მიმდინარე კვირაში, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით, პროფესორმა პაატა ტურავამ და მოსამართლე თამარ ალანიამ ჩაატარეს ტრენერთა ტრენინგი 8 მოსამართლისთვის ბავშვის უფლებების შესახებ. ტრენინგების მიზანია მოსამართლეებისთვის „ბავშვზე მორგებული“ მართლმსაჯულების სისტების შესახებ მოდულის შემუშავება ბავშვის უფლებათა ახალი კოდექსის მოთხოვნების მიხედვით, რომელიც ძალაში შედის 1 ივნისს. სამი დღის განმავლობაში, ტრენერებმა განიხილეს ბავშვის უფლებათა კოდექსის დებულებები და ის სიახლეები, რომელიც დადგენილია მართლმსაჯულების სისტემისთვის. ცალკე სესიაში მონაწილეობას მიიღებს ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი. მოდულის შემუშავების შემდეგ, იუსტიიცის უმაღლესი საბჭო მიიღებს სპეციალიზაციის მოთხოვნებს და დაიწყება კასკადური ტრენინგები სამოქალაქო და ადმინისტარციული სამართლის მოსამართლეებისთვის.  

გასულ კვირას, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, მსგავსი ტრენინგი ჩატარდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისა და იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის.

USAID
Top of Page