Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ დისკუსია მართლმსაჯულების სკოლის მონაწილეებისთვის

08 მაისი 2020 USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ დისკუსია მართლმსაჯულების სკოლის მონაწილეებისთვის

6 მაისს, USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ დისკუსია შრომითი უფლებების შესახებ COVID-19 ის პერსპექტივაში  მართლმსაჯულების სკოლის მონაწილეებისთვის. სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, ქალბატონმა ქეთევან მესხიშვილმა და შრომის სამართლის ექსპერტმა, ბატონმა ზაქარია შველიძემ ისაუბრეს სამუშაო ადგილებზე კორონავირუსის გავრცელების გავლენაზე, სახელშეკრულებო ურთიერთობებზე, მათ შორის, საქართველოს შრომის კოდექსის და სამოქალაქო კოდექსის დებულებებზე, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა უფლებებზე და ვალდებულებებზე, შრომის სამართლის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებზე.  დისკუსიის შემდეგ გაიმართა კითხვა-პასუხის სესია. 25 მოსამაართლის თანაშემწე დაესწრო და აქტიურად მონაწილეობდა დისკუსიაში.

მართლმსაჯულების სკოლის მონაწილეთა ჯგუფი აერთიანებს სასამართლო სისტემის 150-მდე წარმომადგენელს, ძირითადად მოსამართლის თანაშემწეებს და ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომლებს, ასევე სტუდენტებს რომლებიც მონაწილეობდნენ 2018-2019 წლებში მართლმსაჯულების ზამთრის და ზაფხულის სკოლებში. აღნიშნული მართლსაჯულების სკოლები  USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით და CoE, UNDP, OHCR, EU4Justice, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან და საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან თანამშრომლობით ჩატარდა.

USAID
Top of Page