COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ტრენერთა ტრენინგი მოსამართლეებისთვის სასამართლო სხდომების მართვასა და კომუნიკაციაში

20 თებერვალი 2020 ტრენერთა ტრენინგი მოსამართლეებისთვის სასამართლო სხდომების მართვასა და კომუნიკაციაში

18-19 თებერვალს, USAID/PROLoG-მა, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით ჩაატარა ტრენერთა ტრენინგი სასამართლო სხდომების მართვასა და კომუნიკაციაში სამოქალაქო სამართლის მოსამართლე ტრენერებისთვის. ტრენერთა ტრენინგი ჩაატარა მოსამართლე ტიმ ბალანდმა და ყურადღება გაამახვილა სასამართლო სხდომების მართვისა და  კომუნიკაციის სხვადასხვა ასპექტებზე, მათ შორის ადვოკატების და მხარეების მიუღებელ ქცევაზე. მან ასევე ისაუბრა ზრდასრულთა სწავლის სხვადასხვა სტილზე და სწავლების მეთოდოლოგიებზე. ტრენერთა ტრენინგი არის მოსამართლე ბალანდის მიერ 2019 წლის დასაწყისში ჩატარებული სემინარების გაგრძელება.

სემინარის  იდეა გაჩნდა მენტორი მოსამართლეების პროგრამის ფარგლებში, როდესაც 2018 წლის შემოდგომაზე, USAID/PROLoG-ის მოწვეული ორი ამერიკელი მოსამართლე ესწრებოდა სასამართლო პროცესებს და აღნიშნული დაკვირვების შედეგად მათ შეიმუშავეს შესაბამისი რეკომენდაციები სისტემის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. მოსამართლე ბალანდმა სემინარი მოამზადა საქართველოში მოსამართლეებზე დაკვირვების, პირადი გამოცდილებისა და აშშ-ს საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე. 22-23 თებერვალს, მოსამართლე ბალანდი ასევე ჩაატარებს მეორე ტრენერთა ტრენინგს ადმინისტრაციული სამართლის მოსამართლე ტრენერებისთვის. ამის შემდეგ აღიშნული კურსის ინტეგრირება მოხდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა მოსამზადებელ სასწავლო პროგრამაში და  გაზაფხულზე იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლე ტრენერები ჩაატარებენ პილოტურ ტრენინგებს მოსამართლე ბალანდის მეთვალყურეობის ქვეშ. 

USAID
Top of Page