Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით იურიდიული დახმარების ადვოკატთათვის სამართლებრივი წერის ტრენინგი ჩატარდა

10 თებერვალი 2020 სამართლებრივი წერის ტრენინგი

6-7 თებერვალს, USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის სამართლებრივი წერის ტრენინგი გაიმართა. ტრენინგს უძღვებოდა ექსპერტი თამარ თომაშვილი. ტრენინგი მიზნად ისახავდა მონაწილეებისათვის სამართლებრივი წერის უნარების გაუმჯობესებას სხვადასხვა დოკუმენტების შედგენისას (მაგ. სამართლებრივი მემო, სამართლებრივი წერილები, სააპელაციო სარჩელი).

ტრენინგი შედგებოდა როგორც თეორიული, აგრეთვე პრაქტიკული სავარჯიშოებისგან და შემდეგ საკითხებს მოიცავდა: სამართლებრივი ანალიზის მეთოდი (IRAC); სამართლებრივი მემო (აღწერილობითი, შეფასებითი და შედარებითი); სამართლებრივი ანგარიში (შესავალი, რეზიუმე, მეთოდოლოგია, ძირითადი თავები, რეკომენდაციები). პრაქტიკული სავარჯიშოებისას, მონაწილეები დაყოფილნი იყვნენ ჯგუფებად და კონკრეტული საკითხის ან საქმის საფუძველზე მოამზადეს სამართლებრივი დოკუმენტები. ექსპერტმა შემდგომ მიმოიხილა დოკუმენტები და მისცა რჩევები და რეკომენდაციები მონაწილეებს.

USAID
Top of Page