Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით იურიდიული დახმარების ადვოკატებისათვის სტრესის მართვის ტრენინგი ჩატარდა

30 იანვარი 2020 სტრესის მართვის ტრენინგი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადვოკატებისათვის

28-29 იანვარს, USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით გაიმართა სტრესის მართვის ტრენინგი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთათვის. ტრენინგს უძღვებოდა ექსპერტი ეკატერინე თავართქილაძე. ტრენინგი მიზნად ისახავდა მონაწილეებისათვის სტრესის მართვის უნარების გაუმჯობესებას, პროდუქტიულობის გაზრდას და ბენეფიციარებთან ეფექტიან კომუნიკაციას.  

ტრენინგი შედგებოდა თეორიისა და პრაქტიკული სავარჯიშოებისგან და მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: სტრესი და მისი გავლენა (სტრესი, გადაწვა, შრომისუნარიანობის შემცირება); სტრესის წყარო და სიმპტომები (ემოციური, მენტალური, ფიზიოლოგიური და ბიჰევიორალური);  ორგანიზაციული ფაქტორები (სამუშაო დატვირთვა, სამუშაო გარემო);  სტრესის მართვის სტრატეგია და ტექნიკები; გამოწვევები ოჯახური/გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლებთან მუშაობისას; და ურთიერთობა ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლებთან.

USAID
Top of Page