შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

2019 University Human Rights Week Successfully Completed (ka)

13 დეკემბერი 2019 2019 University Human Rights Week Successfully Completed

From December 2-10, with the support of USAID/PROLoG, Free University Tbilisi and fourteen other Georgian law schools, including two regional universities, organized the annual University Human Rights Week.  Human Rights Week is an annual event that celebrates December 10 as Human Right Day and aims to disseminate knowledge among students and the younger generation.

Participating schools delivered a series of lectures and public discussions. Free University hosted public discussions on the June 20 rally and subsequent protests, as well as the ongoing selection of Supreme Court candidates. USAID/PROLoG also supported several events with the Human Rights Chair at Ilia State University, including a film screening for students and a lesson for school children. Human Rights Week also included the presentation of the 2019 edition of the Human Rights Yearbook, which was started more than a decade ago and funded by USAID/PROLoG. Since its inception, the Yearbook has been run and edited by Konstantine Korkelia, a human rights professor at Tbilisi State University.  

The closing ceremony took place at Free University Tbilisi, where an award was given to the organizers of the movement “Sirtskhvilia” and Doctor Vaja Gaprindashvili for protecting Human Rights in 2019. Levan Aleksidze also received an award for his contribution to the development of Human Rights Science. 

USAID
Top of Page