Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

GYLA presents findings of the report on June 20-21 events (ka)

05 დეკემბერი 2019 Representatives of GYLA presenting the report on June 20-21 events

On November 27, the Georgian Young Lawyers’ Association (GYLA) presented a legal assessment of the June 20-21 events. The report, developed with the support from USAID/PROLoG, looks into human rights violations during and after the dispersal of the rally. Based on a comprehensive analysis GYLA found that the application of force against participants was unlawful and disproportionate to the threats posed. Numerous cases of physical and verbal abuse by law enforcement officers were reported, including inhuman treatment of arrested individuals. The rights of media professionals were also violated. The Ministry of Internal Affairs massively and indiscriminately arrested protesters, and, as a result, 121 individuals were subjected to detention, the strictest administrative sanction. The judicial review of cases of administrative violations revealed the problems of the Code of Administrative Violations, which has been widely recognized as an outdated regulation, often used as an instrument for the restriction of the right to assembly.

The presentation attracted the interest of civil society organizations, legal professionals, and international donors. GYLA is planning to continue to advocate for reform of the Code of Administrative Violations, as well as addressing other issues identified in this study. 

USAID
Top of Page