შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Supports National Moot Court Competition on Legal Ethics (ka)

03 დეკემბერი 2019 Legal ethics moot court participants and organizers

From November 22-24, the USAID/PROLoG-funded Legal Ethics Chair at New Vision University organized the second National Moot Court Competition on Legal Ethics. Twenty-seven students from Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, University of Georgia, New Vision and Sulkhan Saba University took part.

The Legal Ethic Chair conducted a one-day preparatory training on November 22, covering the competition concept, competition rules, and basic principles of lawyers’ ethics. Preliminary rounds were held on November 23, and teams presented their positions on an Ethics Commission moot hearing. The four teams with the highest scores advanced to the final rounds on November 24. The teams were anonymously assessed by expert-judges.

The organizers decided not to identify the winner and all four teams in the final rounds were granted Certificates of Achievement. The students gained practical experience in legal ethics and valuable feedback from the judges.

New Vision University plans to continue organizing annual legal ethics moot competitions.

USAID
Top of Page