შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG supports conference on freedom of expression and hate speech, organized by Transparency International Georgia (ka)

12 ნოემბერი 2019 From left to right: Elizabeth Rood, Chargé d’Affaires, a.i. of the US Embassy; Eka Gigauri, Transparency International Georgia, Nino Goguadze, Parliament of Georgia; Jason DeSanto, Northwestern University

On November 1, Transparency International Georgia held a conference, “Hate Speech – Challenges and International Experience,” supported by USAID/PROLoG and the Swedish International Development Cooperation Agency. Elizabeth Rood, Chargé d’Affaires, a.i. of the US Embassy and Nino Goguadze, First Deputy Chairperson of the Parliament Foreign Relations Committee, opened the conference, which was dedicated to the problem of hate speech and risks associated with its regulation by the state. USAID/PROLoG brought Jason C. DeSanto, Senior Lecturer from Northwestern University, to talk about the US standards for the protection of freedom of expression and contemporary challenges caused by hate speech, fake news, and defamation of public officials. Representatives of local civil society organizations and the media discussed the Georgian regulatory framework. They presented arguments in support of leaving the problem of hate speech within the realm of media self-regulation. The problem was also considered in the context of past and future elections. The conference attracted the interest of representatives of media organizations, Georgian National Communications Commission, local human rights NGOs, and international donor organizations.    

USAID
Top of Page