შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Supports National Center for Educational Quality Enhancement to Draft Subject Benchmark Document for law (ka)

17 ოქტომბერი 2019 EQE working group discussing definition of learning outcomes of Benchmark document

In order to renew the 2011 Benchmark document, and make it compatible with the new National Qualification Framework, the National Center for Educational Quality Enhancement (EQE) established an expert working group comprised of representatives of Georgian law schools, the judiciary, notaries and the Georgian Bar Association. The first draft document was finished at the end of September.

On October 11-12, with USAID/PROLoG’s support, a two-day working meeting was organized in Kakheti. WG members worked with USAID/PROLoG’s expert, Richard Grimes, an experienced UK legal education expert, on the draft of the Benchmark document of law programs. Mr. Grimes has been involved in drafting subject benchmark statements for Law in the UK. The WG reached agreement on controversial issues and definitions to be incorporated in the document. They are expected to submit the final draft by the end of October. This Benchmark will be used as a guiding document for accreditation of law programs in 2020 in Georgia.

The Benchmark document for law programs will improve the procedures for accreditation of law programs in Georgia and support the development of transparent and uniform criteria for evaluation of educational programs. It will also support recognition of skills and competences and lead to a shift towards a learning outcomes orientation in Georgian education.

USAID
Top of Page