შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით ადამიანის უფლებათა მიმართულების ხელმძღვანელმა წარადგინა ადამიანის უფლებათა კლინიკის პირველი წლის ანგარიში

17 ოქტომბერი 2019 USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით ადამიანის უფლებათა მიმართულების ხელმძღვანელმა წარადგინა ადამიანის უფლებათა კლინიკის პირველი წლის ანგარიში

11 ოქტომბერს, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, ადამიანის უფლებათა მიმართულების ხელმძღვანელმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წარადგინა ადამიანის უფლებათა კლინიკის პირველი წლის ანგარიში. ადამიანის უფლებათა და კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა ოფიციალურად დაარსდა გასულ წელს. სტუდენტებს კლინიკაში შესაძლებლობა  აქვთ იმუშაონ რეალურ საქმეებზე ადმიანის უფლებათა მიმართულების ხელმძღვანელის, თამარ გურჩიანის მეთვალყურეობის ქვეშ. გარდა კლიენტთა კონსულტაციისა, კლინიკის საქმიანობა მოიცავს სემინარებს და პროექტებს ისეთ საკითხებზე როგორიც არის გენდერული ნიშნით ძალადობა, ოჯახური ძალადობა, დისკრიმინაცია.

კლინიკაში ადამიანის უფლებათა და ანტიდისკრიმინაციული სამართლის კურსი გაიარა ჯამში 18 სტუდენტი, რომლებმაც 1 წლის განმავლობაში 27 საქმეზე იმუშავეს. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ სტუდენტები, პროფესორები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანი ირაკლი ფორჩხიძე და EWMI/PROLoG პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე ბრაიან ლედუკი.

USAID
Top of Page