შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PRoLoG supports Constitutional Law, Human Rights and Public Policy Summer School (ka)

06 აგვისტო 2019 Professor Bridget Arimond teaching on investigating allegations of police abuse

USAID/PRoLoG supported the Ilia State University summer school on Constitutional Law, Human Rights and Public Policy on July 26- August 6 for twenty six students from different law schools of Georgia, Ukraine and Armenia. The program was designed to help students and young professionals learn theoretical and practical aspects of constitutional and international human rights law. Constitutional, human rights and criminal law experts from the USA, UK and Georgia taught various topics, including: Development of Constitutional Review in Georgia; The Relevance and Importance of Human Rights in Constitutional Law and Policy; Human Rights and Democracy: the Role of the Jury; and Public Forums/Private Platforms: The New Battleground of Free Expression. PRoLoG expert, Prof. Bridget Arimond from Northwestern University, Chicago also shared her knowledge with students on Investigating Allegations of Police Abuse.

The summer school also concentrated on teaching professional skills and case investigation. Students worked on simulated cases and drafted practical recommendations.

USAID
Top of Page