შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს საზაფხულო სკოლას „კონსტიტუციური სამართალი, ადამიანის უფლებები და საჯარო პოლიტიკა“

06 აგვისტო 2019 USAID/PROLoG მხარს უჭერს საზაფხულო სკოლას „კონსტიტუციური სამართალი, ადამიანის უფლებები და საჯარო პოლიტიკა“

USAID/PRoLoG-ის მხარდაჭერით, 26 ივლისიდან 6 აგვისტოს ჩათვლით, ჩატარდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა „კონსტიტუციური სამართალი, ადამიანის უფლებები და საჯარო პოლიტიკა“, რომელშიც მონაწილეობდა საქართველოს, უკრაინის და სომხეთის სხვადასხვა სამართლის სკოლის 26 სტუდენტი. პროგრამა შეიქმნა იმ მიზნით, რომ დაეხმაროს სტუდენტებს და ახალგაზრდა პროფესიონალებს შეისწავლონ კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები. კონსტიტუციური, ადამიანის უფლებებისა და სისხლის სამართლის ექსპერტებმა აშშ-დან, დიდი ბრიტანეთიდან და საქართველოდან ისაუბრეს სხვადასხვა თემებზე, მათ შორის:  საკონსტიტუციო კონტროლის განვითარება საქართველოში, ადამიანის უფლებების შესაბამისობა და მნიშვნელობა კონსტიტუციურ სამართალსა და საჯარო პოლიტიკაში, ადამიანის უფლებები და დემოკრატია: ნაფიც მსაჯულთა როლი, საჯარო ფორუმები/პირადი პლატფორმები: თავისუფალი გამოხატვის ახალი ველი. ასევე PROLoG-ის ექსპერტმა, ნორსვესტერნის უნივერსიტეტის (აშშ) პროფესორმა ბრიჯით არიმონდმა საკუთარი ცოდნა  გაუზიარა სტუდენტებს პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების  საქმეების გამოძიების შესახებ.

საზაფხულო სკოლის მიმდინარეობისას ასევე ყურადღება გამახვილდა პროფესიული უნარ-ჩვევების სწავლაზე და საქმეების გამოძიებაზე. სტუდენტებმა იმუშავეს სიმულაციურ საქმეებზე და მოამზადეს პრაქტიკული რეკომენდაციები.

USAID
Top of Page