შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG supports Constitutional Court’s Summer School (ka)

06 აგვისტო 2019 Closing ceremony of the Summer School

From July 22 to August 2, the Annual Summer School on Constitutional Law and Human Rights was held at the Constitutional Court of Georgia in Batumi, and covered by the media. USAID/EWMI has supported this event for seven years, and PROLoG has expanded its assistance over the past three years to provide the School with an international expert. Twenty five students from different Georgian universities participated in the School, which covered the following topics: 1. Judicial Review – US and European; 2. Judicial Independence and Guarantees of Fair Trial; 3. Proportionality/Standards of restrictions of Human Rights; 4. Ideas of Human Rights. Founding Documents and Modern Concepts; and 5. Mass surveillance and the European Convention on Human Rights. PROLoG’s expert, Jason C. DeSanto, Professor of Law at Northwestern University, taught students on the U.S. Constitution and Foundations of Judicial Power. The Students were selected through a competitive process involving English tests and interviews, and the intensive program emphasized important concepts, as well as practical skills.

USAID
Top of Page