შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG supports publication of ‘The Judiciary of the First Republic’ (ka)

29 ივლისი 2019 Anna Dolidze talks about her research findings to Mr. Shavliashvili, Supreme Court Judge

On July 8, ‘The Judiciary of the First Republic’ was presented to the public at the Supreme Court of Georgia. Dr. Anna Dolidze, an Associate Professor at International Black Sea University (IBSU) and at IBSU is the author of the USAID/PROLoG-supported monograph. She is also a member of High Council of Justice, appointed to this position by the former President of Georgia, Giorgi Margvelashvili. The monograph covers the progress in the judiciary achieved by the First Republic of Georgia, which existed from 1918-1921. Though short-lived, the first government engaged in numerous reforms, including the reform of the judicial system. The author analyzes the reforms carried out by the first government from the perspective of western legal culture and democratic values. The manuscript was developed in close cooperation with many important stakeholders, including The Chief Justice of Georgia. The research conducted by Professor Dolidze and her team showed that some elements taken from the American judicial system in modern times were successfully operated during the First Republic. The first Georgian Parliament adopted more than 100 laws, including jury trials.

The monograph was presented by the acting Chief Justice, Ms. Mzia Todua. Copies of the published monograph will be distributed by PROLoG in July.

USAID
Top of Page