შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს წიგნის „სასამართლო ხელისუფლება საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნებას

29 ივლისი 2019 USAID/PROLoG მხარს უჭერს წიგნის „სასამართლო ხელისუფლება საქართველოს  დემოკრატიულ რესპუბლიკაში“ გამოქვეყნებას

8 ივლისს, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გაიმართა წიგნის „სასამართლო ხელისუფლება დემოკრატიულ რესპუბლიკაში“ პრეზენტაცია. USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით გამოქვეყნებული წიგნის ავტორი გახლავთ დოქტორი ანა დოლიძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ქალბატონი ანა ასევე არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. აღნიშნულ პოზიციაზე, ის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ დაინიშნა.  წიგნში მოცემულია სასამართლო ხელისუფლების მიმართულებით საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მიღწევები, რომელიც არსებობდა 1918-1921 წლებში. მიუხედავად ხანმოკლე პერიოდისა, პირველმა მთავრობამ გაატარა მრავალრიცხოვანი რეფორმები, მათ შორის  სასამართლო სისტემაში. ავტორი აანალიზებს პირველი მთავრობის მიერ გატარებულ რეფორმებს დასავლური სამართლებრივი კულტურისა და დემოკრატიული ღირებულებების თვალსაზრისით. წიგნი მომზადდა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან აქტიური თანამშრომლობით,  მათ შორის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან თანამშრომლობით. პროფესორ ანა დოლიძისა და მისი გუნდის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ აშშ-ის თანამედროვე/დღევანდელი სასამართლო სისტემიდან აღებული ზოგიერთი ელემენტი წარმატებით მუშაობდა პირველი რესპუბლიკის დროს.  საქართველოს პირველმა პარლამენტმა მიიღო 100-ზე მეტი კანონი, მათ შორის ნაფიც მსაჯულთა შესახებ.

წიგნი წარადგინა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ქალბატონმა მზია თოდუამ.  წიგნი  PROLoG-ის მიერ ივლისის თვეში გავრცელდება. 

USAID
Top of Page