შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

2019 წლის მართლმსაჯულების ზაფხულის სკოლა წარმატებით დასრულდა

26 ივლისი 2019 2019 წლის მართლმსაჯულების ზაფხულის სკოლა წარმატებით დასრულდა

20-25 ივლისის პერიოდში, USAID/PROLoG-ისა და სხვა დონორების (EU4Justice, CoE, UNICEF, UNDP, OHCHR) მხარდაჭერით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან, უზენაეს სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით, ჩატარდა 2019 წლის მართლმსაჯულების ზაფხულის სკოლა მოსამართლის თანაშემწეებისა და საქართველოს სასამართლოების ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის. ზაფხულის სკოლაში ჯამში მონაწილეობას 25 სასამართლოს თანამშრომელი და 5 სტუდენტი იღებდა, რომელთაც ინტენსიური ტრენინგები გაიარეს ისეთ საკითხებზე როგორიცაა სასამართლოს დამოუკიდებლობა, დისკრიმინაციის აკრძალვა, სექსუალური შევიწროების შესახებ ახალი კანონმდებლობა, სამართლიანი სასამართლოს უფლება და სხვა.

USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერა მართლმსაჯულების ზაფხულის სკოლაში მოიცავდა ექსპერტ ნინო ჩიხლაძის სესიას სექსუალური შევიწროების შესახებ, რომელიც მონაწილეობდა აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების პროცესში. უკვე მეორე წელია რაც დონორები მხარს უჭერენ მართლმსაჯულების ზამთრის და ზაფხულის სკოლებს, რომელშიც 120 ზე-მეტი პირი მონაწილეობდა. მიმდინარე წელს, რამდენიმე დონორის ინიციატივით შეიქმნა მართლმსაჯულების სკოლის მონაწილეთა ქსელი, რომელიც განაგრძობს მოსამართლის თანაშემწეების მხარდაჭერას.

USAID
Top of Page