შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

2019 Judicial Summer School Successfully Completed (ka)

26 ივლისი 2019 Participants of 2019 Judicial Summer School

During July 20-25, USAID/PROLoG, together with other donors (EU4Justice, CoE, UNICEF, UNDP, OHCHR), in cooperation with the High Council of Justice, Supreme Court and High School of Justice, supported the 2019 Judicial Summer School for judicial assistants and employees of the analytical departments of Georgian courts. A total of 25 judicial employees and five students participated in the School, which offered intensive training on a wide variety of topics, including independence of the judiciary, prohibition of discrimination, new legislation on sexual harassment, right to a fair trial, among others.

USAID/PROLoG’s support for the Summer School included a session on recent new legislation on sexual harassment, delivered by expert Nino Chikhladze, who was involved in drafting the amendments. This is the second year that the donor community supports Judicial Summer and Winter schools, which have already served more than 120 participants. An alumni network of judicial school participants created this year at the initiative of several donors will continue to support judicial assistants.

USAID
Top of Page