შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Supports Student Summer Schools (ka)

26 ივლისი 2019 Professor Jason DeSanto talks about US Judicial Review

USAID/PROLoG continues to support various student summer schools. During July 22 – August 2, the Constitutional Court of Georgia organizes its Annual Constitutional and Human Rights Summer School, which is held for more than 10 years now and provides students and recent graduates with a unique opportunity to engage in discussions with prominent Georgian and international experts, as well as Constitutional Court judges. The Summer School includes dynamic case studies, practical exercises, and theoretical discussions. USAID/PROLoG has supported the Constitutional Court Summer School for years. This year, PROLoG provides financial assistance to the School and also engaged an international expert, Professor Jason DeSanto from Northwestern University School of Law (Chicago, USA), to deliver lectures on US judicial review.

On July 30, another summer school will commence, which is organized by ILIA State University and discusses issues of public policy and human rights. USAID/PROLoG will engage another professor from Northwestern University, Bridget Arimond, who will deliver lectures on police accountability and investigating allegations of police abuse.

USAID
Top of Page