შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

Dr. Jesper Wittrup conducted third working meeting of judges on smart case-weighting system (ka)

24 ივლისი 2019 Dr. Jesper Wittrup conducted third working meeting of judges on smart case-weighting system

A working group of judges with different specializations and backgrounds met PROLoG expert Dr. Jesper Wittrup on July 18th to assess the level of effort associated with cases from different court levels.  This builds on the product of two earlier workshops, where the judges agreed on relative weights for all criminal, civil, and administrative cases. The case weights will be used to assess the current distribution of judges and court staff. 

This work was facilitated by a mathematical technique called Data Envelopment Analysis, which allows more accurate predictions from smaller datasets. As a result, the High Council of Justice will be able to assess the distribution of judges and staff among courts; assess the impact of future changes to the composition and volume of cases and more efficiently manage judicial resources. The draft final report will be presented in October, 2019.

USAID
Top of Page